Grundejereforeningen Siljeager

 

Grunderejerforeningen Siljeager har generalforsamling hvert år i marts måned.

Bestyrelsen bliver valgt for et år ad gangen. Her er de nuværende medlemmer:

 

Bestyrelsen/formanden kan kontaktes på: info@siljeager.dk

 

 

 

 

 

Mette Mørk

Siljeager 13

Formand & webansvarlig

 

Lauri Andreasen

Siljeager 8

Næstformand

Else Emborg

Siljeager 9

Referant

 

Carsten Schmidt Graver

Siljeager 56

Kasserer

 

Kim Dyrmose

Siljeager 5

Menig

Martin Dalgaard

Siljeager 42

Suppleant

 

Stine Bo Nørgaard

Siljeager 26

Suppleant

 

 

 

 

 

Siljeager.dk © 2012